RundveeNet:
gezonde rendabele
koeien

Hidden

Overzichtelijke informatie als basis voor gezonde rendabele koeien

Elke dag werken veehouders aan het optimaliseren van de gezondheid van hun veestapel. Gezonde koeien zijn immers de basis voor een rendabele bedrijfsvoering en voor prettig werken in de stal. Niet alleen informatie over de gezondheid van levende koeien is hierbij belangrijk. Ook informatie die wordt verzameld tijdens het slachten van koeien is van grote waarde voor goed veemanagement. Tot voor kort was deze informatie versnipperd en moeilijk toegankelijk.

Vion RundveeNet brengt daar verandering in. Bij het woord ‘slachtkoe’ denken veel veehouders vaak niet gelijk aan diergezondheid, levensduur en veemanagement. Maar met de informatie uit Vion RundveeNet zijn veehouders in staat om de noodzakelijke afvoer van koeien vanwege diergezondheidsproblemen te verminderen. Met als resultaat: gezonde koeien die langer productief zijn.

RundveeNet is vernieuwd en nu gebruiksvriendelijker, voor een optimale samenwerking in de keten.

Hidden

Wat is Vion RundveeNet?

Vion RundveeNet geeft veehouders online inzicht in de slachtgegevens afkomstig van Vion slachterijen. Het dashboard geeft direct inzicht in gewicht, kwaliteit en diergezondheidsregistraties van de dieren. Samen met de eigen dierenarts kunnen veehouders aan de slag om mogelijke diergezondheidsregistraties bij de veestapel op termijn te voorkomen of te beheersen. Hiermee optimaliseren ze de bedrijfsvoering ten dienste van de melkproductie en leveren ze gezondere koeien met meer vleesomzet.

Wat is nieuw in de app?

  • Het is nog meer een platform voor weidegang
  • Slachtdata zijn inzichtelijk (zodra de handelaar daar toestemming voor heeft gegeven)
  • Veehouders kunnen hun app delen met dierenartsen
Hidden

Starten met Vion RundveeNet

Bent u benieuwd geworden naar Vion RundveeNet en wilt u ook starten? Log in via bijgaande link (beschikbaar vanaf 6 maart). Geef uw machtiging af en bekijk uw data!

Wilt u meer weten over Vion RundveeNet? Neem dan contact op met uw Vion vertegenwoordiger of stuur een e-mail naar info@rundveenet.app

 

Hidden

Welke informatie?

Met Vion RundveeNet krijgen veehouders informatie over koeien die ze aan Vion hebben geleverd. Tijdens het slachtproces wordt per individuele koe informatie verzameld die betrekking heeft op diergezondheidsbevindingen (bijvoorbeeld afwijkingen aan het hart, de lever en longen), de leeftijd van de dieren, het slachtgewicht, de kwaliteit (SEUROP) en vetbedekking. In Vion RundveeNet wordt deze informatie overzichtelijk weergegeven voor het totale bedrijf, kunt u individuele dieren terugzoeken en vergelijken met een referentie.

Hidden

Melkveehouders Emiel en Jeroen Nabuurs

Melkveehouders Jeroen en Emiel Nabuurs uit Sint Hubert zijn niet alleen gebruiker van RundveeNet, ze zijn ook betrokken bij de ontwikkeling ervan. “Wij vinden de gezondheid van onze koeien erg belangrijk. Informatie vanuit de slachterij helpt ons om de gezondheid van onze dieren te verbeteren. Op het moment dat je het signaal krijgt vanuit de slachterij dat er iets mis is met meerdere koeien, kun je aanpassingen gaan doen in voeding, huisvesting en veemanagement.”

Dierenarts Wilco Boet

Wilco Boet is dierenarts bij De Herkauwerspraktijk met locaties in Oss en in Mill. “Bij onze praktijk staat preventieve gezondheidszorg centraal. Vion RundveeNet kan volgens Wilco prima ingezet worden als preventietool op een melkveebedrijf. Vion RundveeNet geeft Wilco een tool in handen om het gesprek aan te gaan met de veehouder, vertelt hij. “Als dierenarts kun je de gegevens een paar keer per jaar screenen op afwijkingen. Als er iets opvallends te zien is, kun je de uitslagen bespreken met de veehouder.”

Arnold van Dongen, buitendienst Vion

“Vion RundveeNet kan een goede aanvulling zijn op de informatie die je als veehouders krijgt over je dieren. De meeste informatie verzamel je over de levende dieren, maar ook de geslachte dieren kunnen waardevolle informatie opleveren. Soms heb je een koe in de koppel die gewoon niet goed presteert. Vion RundveeNet levert informatie over de belangrijkste organen, zoals hart, longen, nieren en lever. Samen met de dierenarts en de veehouder gaan we dan kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen.”

Hidden

Baas over eigen data

Vion hecht veel waarde aan een transparante en geborgde uitwisseling van data. Daarom werken we samen met JoinData. JoinData is een onafhankelijk dataplatform, waar ondernemers zelf de baas zijn over de data. JoinData slaat zelf geen data op, maar zorgt er alleen voor dat data op een veilige manier van A naar B komt en dat de privacy is gewaarborgd. Door met E-herkenning in te loggen op Mijn-JoinData kunnen veehouders op een eenvoudige manier hun machtigingen beheren en bepalen of de data wel of niet zichtbaar is in Vion RundveeNet.