Veel gestelde vragen

Hidden
 • Hoe kom ik op het dashboard met daarin de slachtgegevens?

  Het dashboard kunt u vinden op www.vionrundvee.nl via het tabblad ‘RundveeNet’. Door te klikken op de knop ‘inloggen’ krijgt u middels E-herkenning toegang tot RundveeNet. Bij de eerste keer inloggen wordt u gevraagd een machtiging af te geven. Verdere informatie hierover is te vinden in de handleiding ‘Gebruik Vion RundveeNet’.

 • Wat kan ik met Vion RundveeNet?

  In Vion RundveeNet krijgt een melkveehouder online inzicht in de slachtgegevens afkomstig van Vion slachterijen. Het dashboard geeft direct inzicht in gewicht, kwaliteit en diergezondheidsregistraties van de dieren. Daarnaast is in het dashboard ook zichtbaar hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van een referentie.

 • Van welke slachterijen zijn er gegevens in Vion RundveeNet zichtbaar?

  Momenteel zijn alleen de slachtgegevens van Vion Rundvee B.V. in het dashboard zichtbaar.

 • Worden mijn slachtgegevens gepresenteerd aan anderen?

  Alle gegevens worden opgeslagen binnen de referentiegroep. Deze gegevens zijn voor anderen niet terug te leiden tot een bedrijf of UBN. De gegevens staan enkel als algemene referentiegroep vermeld.

 • Ik krijg een pop-up melding, wat nu?

  Na het klikken op Rapportage kan het zijn dat er een Pup-up Blocker verschijnt. Bij Internet Explorer is dat onderin het scherm, bij Google Chrome bovenin.
  Wanneer ‘altijd toestaan’ aangeklikt wordt ontstaat toegang naar de rapportage en zal er bij het volgende gebruik geen pop-up melding meer verschijnen.
  Verdere informatie hierover is te vinden in de handleiding ‘Gebruik Vion RundveeNet’.

 • Waarom is er een machtiging nodig via ‘Mijn-JoinData’ voor het ophalen van de gegevens?

  Vion hecht erg veel waarde aan transparante (data-)ketens en zeggenschap over de data van veehouders. Vion participeert in de coöperatie JoinData om er voor te zorgen dat u via één overzicht kunt zien met wie u data deelt. Via Mijn-JoinData kunt ten alle tijden machtigingen afgeven of intrekken. Link: https://join-data.nl

 • Kan ik mijn machtiging ongedaan maken / opzeggen?

  Ja, via Mijn-JoinData kunt u ten allen tijden machtigingen afgeven en intrekken. Dit geldt niet alleen voor een machtiging aan Vion, maar ook voor andere machtigingen die u bijvoorbeeld heeft afgegeven aan uw zuivelafnemer of voerleverancier.

 • Hoe is Vion RundveeNet tot stand gekomen?

  Het dashboard is ontstaan uit een projectmatige samenwerking tussen Vion en ZLTO.

 • Wat is het doel van Vion RundveeNet?

  Net als u, hecht Vion een hoge waarde aan gezonde koeien en een goed dierwelzijn. Samen met uw eigen dierenarts kunt u aan de slag om mogelijke diergezondheidsregistraties bij de veestapel op termijn te voorkomen of te beheersen. Hiermee optimaliseert u de bedrijfsvoering ten dienste van de melkproductie en levert u gezondere koeien met meer vleesomzet: gezonde rendabele koeien dus.

 • Waar staat KDS voor?

  KDS staat voor BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector. De hoofdactiviteit van KDS bestaat uit het beschikbaar stellen van officiële assistenten aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor het verrichten van post mortem keuringswerkzaamheden in alle Nederlandse roodvlees slachthuizen. Daarnaast verzorgt KDS de monsterneming voor het onderzoek op Bovine Spongiforme Encefalopathie (BSE) bij slachtrunderen.

 • Hoe gebeurt het registeren van slachtgegevens?

  De officiële assistenten van KDS verzorgen samen met de toezichthoudende dierenartsen van NVWA de keuring van o.a. geslachte runderen. Wanneer een onderdeel van het dier een afwijking heeft t.o.v. de norm, heet dit een KDS-registratie. Het dier heeft dan een KDS-registratie op het betreffende onderdeel.

 • Hoe lees ik KDS registraties en wat zegt het mij?

  Het overzicht laat zien welke KDS-registraties in de betreffende periode zijn geconstateerd. Samen met uw dierenarts kunt u vervolgens aan de slag om mogelijke diergezondheidsregistraties bij de veestapel op termijn te voorkomen of te beheersen. Bij diergezondheidsregistraties kan worden gedacht aan afwijkingen aan de lever, longen, hak en bil.

 • In de overzichtstabel met KDS-registraties wordt “periode vorig jaar” weergeven. Wat houdt dit in?

  Hier staat dezelfde periode weergeven als uw aangegeven selectie, maar dan van het voorgaande jaar. Op deze manier kunnen er twee periodes met elkaar vergeleken worden. Bijvoorbeeld zomerperiode 2020 t.o.v. zomerperiode 2019.

 • Wat wordt bedoeld met REF?

  REF staat voor referentiegroep. De referentiegroep bestaat uit de andere bedrijven die deelnemen aan Vion RundveeNet. Uw gegevens zijn niet meegenomen in deze referentiegroep, maar staan apart op het dashboard vermeld.

 • Hoe kan ik ergens zien hoe ik scoor t.o.v. andere bedrijven?

  Dit wordt in verschillende figuren aangegeven met ‘REF’. Dit staat voor ‘referentiegroep’. Bovendien staat het zwarte streepje in de ‘metertjes’ voor de referentiewaarde.

 • Waaruit bestaat de referentiegroep?

  Het dashboard bevat momenteel alleen gegevens van de runderen die geslacht zijn bij Vion Rundvee B.V. Deze gegevens dienen daarbij als referentiegroep.

 • Waar staat SEUROP voor?

  SEUROP is een bevleesheidsklasse. Bij melkkoeien vindt u doorgaans de categorieën R, O en P. De letters hebben de volgende betekenis:
  S: Superieur
  E: Uitstekend
  U: Zeer goed
  R: Goed
  O: Matig
  P: Gering

  Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO:
  https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/Slachten-wegen-en-classificeren-van-runderen.pdf

 • Waar staan de verschillende vetbedekking waardes voor?

  De vetheidsklasse is gebaseerd op de hoeveelheid onderhuids vet aan de buitenkant van het karkas en het vet aan de binnenzijde van de borstholte.

  De verschillende klassen hebben de volgende betekenis:
  1: Gering
  2: Licht
  3: Middelmatig
  4: Sterk vervet
  5: Zeer sterk vervet

  Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/09/Slachten-wegen-en-classificeren-van-runderen.pdf

 • Is het mogelijk gegevens op te slaan?

  Dit is mogelijk. Door links bovenaan de pagina op het opslaan icoon te klikken, ontstaat de keuze om gegevens te exporteren naar Word, Excel, Powerpoint of een PDF document. Vervolgens kan het gekozen type document worden opgeslagen.

 • Is het mogelijk gegevens af te drukken?

  Dit is mogelijk door links bovenaan de pagina op het printer icoon te klikken.

 • Is het mogelijk gegevens te exporteren naar een ander programma?

  Dit is mogelijk. Door links bovenaan de pagina op het opslaan icoon te klikken, ontstaat de keuze om gegevens te exporteren naar Word, Excel, Powerpoint of een PDF document.

 • Beschikt het dashboard over een zoekfunctie?

  Het dashboard beschikt over een zoekfunctie in de vorm van een zoekbalk. De zoekbalk staat links bovenaan de pagina. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de zoekfunctie is dit terug te zien aan de geel gemarkeerde tekst op het dashboard.

 • Is het mogelijk op een bepaald type KDS registratie te selecteren?

  Dit is mogelijk door op de blauwe link ‘details’ in het midden van het overzicht te klikken. Er verschijnt een overzicht met alle verschillende type registraties. Door op het ‘+’ teken voor de registratie te klikken ontstaat een blauwe link naar het type registratie. Door hierop te klikken ontstaat een overzicht van alleen dat type registratie met de bijbehorende dieren.

 • Hoe kan ik mijn slachtgegevens per dier inzien?

  In het overzicht bevindt zich een blauwe link ‘Ga naar Slachtgegevens Dier (individueel)’. Hier zijn de slachtgegevens van individuele dieren te zien. De dieren zijn chronologisch gesorteerd van nieuw (links) naar oud (rechts).

 • Waar kan ik een apart overzicht van de KDS registratie vinden?

  Deze is te vinden door in het midden van het overzicht op de blauwe link ‘details’ te klikken.

 • Hoe kan ik een nieuwe periode selecteren?

  Wanneer er een nieuwe periode geselecteerd dient te worden, dient het huidige overzicht eerst afgesloten te worden. Op het startscherm van Vion RundveeNet kan er een andere periode worden geselecteerd. Door opnieuw op ‘rapportage’ te klikken verschijnt er een nieuw overzicht met daarin de gegevens van de geselecteerde periode.