Nieuws

Vion Crailsheim en zuivelfabriek Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl: expertise uitwisselen in de sector voor meer dierenwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit

24-11-2022

Het is bekend dat melkveebedrijven en slachterijen gezamenlijke leveranciers hebben. Een derde van het rundvlees in Duitsland stamt namelijk van melkkoeien. Bovendien gaan de kalveren van de melkveebedrijven meestal naar de veehouderij om later als hoogwaardig vlees op het bord van de consument te belanden. Het is dus niet meer dan logisch dat er een levendige uitwisseling tussen de zuivel- en de vleesindustrie zou moeten plaatsvinden. Om die reden kreeg de bijeenkomst tussen Vion Crailsheim GmbH en Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl, die medio oktober plaatsvond, al bij voorbaat veel belangstelling en goedkeuring. Deze bijeenkomst bij Vion in Crailsheim werd bijgewoond door de vrijwillige leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl eG.

Het belangrijkste onderwerp: dierenwelzijn
Michael Rumm, hoofd Quality Assurance en Dierenwelzijnsofficer bij Vion, presenteerde het dierenwelzijnsconcept van Vion in detail aan de bezoekers. Vion heeft Dierenwelzijnsofficers in dienst en voorziet in een intensieve opleiding voor alle medewerkers die in contact komen met levende dieren. Meer dan 40 camera’s zorgen ervoor dat alle gevoelige gebieden in de slachterij worden gemonitord. Voortaan zijn de camera’s met AI-software uitgebreid, zodat elke afzonderlijke afwijking van de normale werking gedetecteerd en gedocumenteerd kan worden. Bovendien staat er in de toekomst een verdere uitbreiding van het dierenwelzijn op de planning. Er liggen reeds plannen voor een nieuwe ontvangst- en wachtstal klaar.

Hoogste normen voor voedselveiligheid
Dat Vion het onderwerp voedselveiligheid meer dan serieus neemt, bevestigt ook Dr. Hanna Kober van het Duitse bureau voor veterinaire zaken. Zij lichtte het concept toe en liet tijdens de rondleiding door de slachterij zien welke bevindingen het meest voorkomen bij melkkoeien. Daaruit ontstond een boeiende vraag- en antwoordsessie met de boeren, die enkele details wilden weten.

“We waren erg verheugd over de uitnodiging van Vion in Crailsheim, omdat we grote belangstelling hebben voor de uitwisseling van expertise. Vandaag heeft ons laten zien dat we veel van elkaar kunnen leren”, aldus Josef Vögele, raad van bestuur van Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl, die het bezoek bij Vion samenvatte. “Het is ook van belang dat we van elkaar begrijpen hoe we werken en in hoeverre we kunnen samenwerken aan belangrijke onderwerpen als dierenwelzijn of voedselveiligheid”, voegde Rainer Hartmann, bedrijfsleider van Vion Crailsheim, toe. Bij een gezamenlijke lunch besloten beide partijen de uitwisseling voort te zetten en uit te breiden.