Welkom bij Vion Rundvee

Opgaveformulier runderen

Opgaveformulier nuka

Binnenkort: Vion RundveeNet

Opgaveformulier voor het aanmelden van runderen

Ga naar formulier

Opgaveformulier voor het aanmelden van nuka's

Ga naar formulier

Neem direct contact op met uw buitendienst-medewerker

Ga naar contactpagina

Vion Rundvee B.V.

De me­de­wer­kers bij Vion Rund­vee be­ge­lei­den de aan- en ver­ko­op van alle dier­stro­men in de rund­vee­hou­de­rij. Het be­treft run­de­ren bes­temd voor
vlee­s­pro­duc­tie, kal­ve­ren, fok- en ge­bruiks­vee en ex­port­run­de­ren. Vion Rund­vee is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het trans­port van slacht­run­de­ren va­nuit heel Neder­land naar de pro­duc­tie­lo­ca­tie van Vion Til­burg.

Binnenkort: Vion RundveeNet

Binnenkort gaat Vion RundveeNet live als informatieplatform voor de veehouder. Vion RundveeNet geeft de veehouder online inzicht in de slachtgegevens afkomstig van Vion slachterijen. Het dashboard geeft direct inzicht in gewichten, kwaliteit en diergezondheidsregistraties van de dieren. Daarnaast is in het dashboard ook zichtbaar hoe een bedrijf scoort ten opzichte van het gemiddelde van andere bedrijven.

Samen met de dierenarts kan de veehouder aan de slag om mogelijke diergezondheidsregistraties bij de veestapel op termijn te voorkomen of te beheersen. Bij diergezondheidsregistraties kan gedacht worden aan afwijkingen aan de lever, longen, hak en bil.

 

Bêtaversie

Op dit moment wordt de bêtaversie van het dashboard getest onder veehouders. Op deze site en per mail houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen. Binnenkort zal via deze website toegang worden verschaft tot het dashboard. Wilt u alvast meer weten over Vion RundveeNet? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Vion Rundvee.

Vion Food Group

Vion Rundvee B.V. is onderdeel van Vion Food Group. Vion is een internationale producent van vlees, vleesproducten en plantaardige alternatieven, met productielocaties in Nederland en Duitsland. Vion heeft verkoopkantoren in dertien landen wereldwijd. Onze vier business units Pork, Beef, Food Service en Retail leveren vers varkens- en rundvlees, vleesproducten, plantaardige alternatieven en bijproducten voor retail, foodservice en de vleesverwerkende industrie.

Nieuws